DISCIPLÍNY

1. Disciplíny zaměřené na přiježděnost a ovladatelnost koně


WESTERN PLEASURE

-jezdecké dvojice soutěží všechny najednou
-podle pokynů rozhodčího dvojice předvádí po obvodu kolbiště postupně všechny tři chody – krok, klus, cval oběma směry
-dobrý pleasure kůň má dlouhý, sebraný a plynulý krok rozumné délky
-hlavním ukazatelem je kvalita pohybu a shromážděnou chodů
-kůň by měl nést krk i hlavu uvolněně v přirozené poloze, je veden jezdcem na rozumně volných otěžích s lehkým kontaktem udidla a pod kontrolou

WESTERN HORSEMANSHIP

-posuzuje se jezdcova schopnost provádět v souladu se svým koněm sestavu manévrů, kterou určí rozhodčí minimálně hodinu před zahájením disciplíny
-úloha má být prováděna přesně, s korektní polohou těla jezdce
-všichni soutěžící musí na začátku vjet do kolbiště a poté pracovat individuálně, nebo každý soutěžící může pracovat samostatně již od vstupu do kolbiště
-součástí disciplíny může být Western Pleasure (pro všechny účastníky nebo jen finalisty)
-hodnotí se vzhled a sed jezdce, vzhled koně a výkon

SHOWMANSHIP AT HALTER

-posuzuje se schopnost soutěžícího předvést koně na ohlávce
-kůň je zde pouze rekvizita, na které je demonstrována schopnost a připravenost soutěžícího
-úlohu určuje rozhodčí minimálně hodinu před začátkem disciplíny
-všichni soutěžící mohou vstoupit do arény najednou nebo každý zvlášť; každá dvojice je však posuzována jednotlivě
-během disciplíny musí rozhodčí nechat postavit koně pro posouzení

TRAIL

-posuzuje se práce koně na překážkách (s nimiž se setkává při práci na ranči) s důrazem na chování, reakce na pobídky jezdce a kvality chodu
-každá dvojice soutěží samostatně
-zvláště se oceňuje styl a určitý stupeň rychlosti zdolání překážek za předpokladu zachování opatrnosti, schopnosti koní vybrat cestu trasou a ochotnosti reakce na jezdcovy pokyny u obtížnějších překážek
-trasa je připravena tak, aby kůň musel mezi překážkami jako součást práce předvést všechny tři chody
-povinné překážky: otevření, projetí a uzavření branky; jízda přes nejméně čtyři tyče nebo kavalety; překážky pro couvání
-volitelné překážky: vodní příkop, slalomové překážky, přenášení předmětu, jízda přes dřevěný most, oblečení a svlečení pláště proti dešti, vybrání a vložení materiálu do poštovní schránky, boční chod nad překážkou, obrat ve čtverci z tyčí
-zakázané překážky: pneumatiky, živá zvířata, zvířecí kůže, plastové trubky, skoky přes překážky, plameny apod.

 

REINING

-westernová forma drezury
-každá startující dvojice soutěží samostatně
-jezdec by měl mít každý pohyb koně pod kontrolou
-nejlepší kůň by měl ochotně následovat vedení jezdce bez znatelných pobídek a nechat se plně ovládat

 

2. Rychlostní disciplíny


BARREL RACE

-vítězem disciplíny je dvojice, která v nejrychlejším čase projede předepsanou dráhu (v tomto případě vymezenou třemi barely tvořícími rovnoramenný trojúhelník, kolem každého barelu musí uzavřít plnou smyčku)
-jsou možné pouze dva kurzy k projetí kolem sudů (předepsané v pravidlech)
-letmý start je povolen
-za převržení barelu soutěžící získá pět trestných vteřin
-každá dvojice soutěží samostatně

POLE BENDING

-vítězem disciplíny je dvojice, která v nejrychlejším čase projede předepsanou dráhu (v tomto případě vymezenou šesti tyčemi)
-letmý start povolen
-každá dvojice soutěží samostatně
-trať tvoří šest tyčí v řadě za sebou a v předepsané vzdálenosti, soutěžící může začínat z pravé nebo levé strany a pokračovat předepsaným způsobem (dle pravidel) – rovně podél tyčí až k poslední, poslední tyč objet, slalom mezi tyčemi, první tyč objet, slalom mezi tyčemi, poslední tyč objet a rovně podél tyčí do cíle
-za poražení tyče se započítává pět trestných vteřin

 

3. Pracovní (dobytkářské) disciplíny

 
WORKING COW HORSE

-disciplína má dvě části – Cow Work a Reining
-pro hodnocení je nejdůležitější, zda má kůň po celou dobu tele pod kontrolou, ukazuje cit pro dobytče a schopnost provést práci bez přehnaných pobídek otěží a ostruh
-kůň pracuje pouze s jedním kusem dobytka
-v první části musí dobytče udržet na jednom místě, hnát ho po dlouhé stěně, uzavřít velký kruh (na obě ruce)
-v druhé části je vybrána jedna z osmi úloh vypsaných v pravidlech

CUTTING

-součástí je celé stádo dobytka, ze kterého soutěžící dvojice musí vybrat jeden kus a zabránit mu v návratu do stáda
-každý účastník má 2,5 minuty na vstup do stáda, oddělení telete a zabránění mu v návratu
-kůň by měl pracovat sám, za výrazné pobídky je jezdec penalizován


TEAM PENNING

-tříčlenné týmy musí oddělit od stáda a zahnat do malé ohrady tři dobytčata označená stejným číslem či obojkem
-vítězí rychlejší tým s větším počtem dobytčat v ohradě
-časový limit je 60, 75 nebo 90 vteřin


RANCH SORTING

-dvojčlenný tým přehání desetihlavé stádo z jedné části ohrady do druhé
-úkolem je vytřídit největší počet telat ve správném pořadí a v nejkratším čase
-časový limit je 60, 75 nebo 90 vteřin

 

ZDROJ: http://www.wrc.cz/o-nas/#Working

Partneři

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby